30 Kasım 2022 0 comment

Hüseyin DEMİRTAŞ

Bugün bu güzel fuara geldik. Gerçekten yüksek bir medeniyetin mensuplarıyız. Camilerimiz bu medeniyete çok önemli bir yeri işgal ediyor. Şehirlerin temelinde Cami merkezli bir yapılanma vardır. Camiler minaresi ile tevhidi kubbesi ile Sema’yı mihrabı ile Allah’ın huzuruna durma birinciliğini, minberi ile Devleti, mihrabı ile kürsüsü ile vatandaşları, insanları müminleri aydınlatmayı tezyinatıyla cenneti ve diğer müştemilatı ile birlikte de hayatı bize ifade ediyor. Dolayısıyla bu kadar önemli bir mekanın unsurlarının sergilendiği yerlerin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Gerçekten bugün burada çok güzel bir zenginlik var. Halısından bütün alanlara varıncaya kadar her türlü hazırlıkların yapıldığı çok güzel bir şekilde sergilendiğini görüyorum. Efendim bu güzel çalışmayı ortaya koyan Proaktif’e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üretici ile tüketicinin buluştuğu çok güzel bir mekan burada. İnşallah hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Diğer taraftan da şunu ifade etmek isterim medeniyetler eserlerle ortaya çıkar bizim medeniyetimizde iki tane temel kavram vardır Birisi imar diğeri ıslah imarla birlikte çevrenin mekanını güzel hale gelmesi, getirilmesi. Onu mimari eserler ile sanat eserleri görüyoruz. Diğer taraftan ıslah da sulh kelimesinden gelir. Yani insanın kendisiyle barışık olması çevresiyle barışık olması rabbiyle ile barışık olması insanlara barışık olmasını ifade ediyor. Bizim ve diğer temiz gerçekten taşa şekil vererek Efendim ona merhameti nakletmiştir biliyorsunuz. Sadaka taşları vardır içerisine hali vakti yerinde olan insanlar oraya para pul koyarlar, fakir gelir oradan onu alır. Dolayısıyla taş sertliği bize gösteriyor. Diğer taraftan gerçekten merhameti gösteriyor. Şunu da söylemek isterim Fatih Sultan Mehmet HAN Osmanlı medeniyetinin padişahı aynı zamanda bir medeniyet insanıdır. O şöyle tanımlar medeniyeti; “Hüner, bir şehir bünyad etmektir. Reaya kalbin abad etmektir.” yani hüner bir şehir bünyâd etmek şehrin mekanları mimari eserleri başta Cami olmak üzere bunlar medeniyetin maddi unsurları ifade ederken medeniyetin manevi unsuru olan raaya kalbin Abad eylemektir yani halkın gönlünü kazanmaktır.