ÇİNİ SANATI

Çinicilik Orta Asya’da gelişmeye başlamıştır. Daha sonraları Selçuklular eliyle Anadolu’ya girmiş, bilhassa Osmanlılar devrinde hızla gelişerek müstesna örnekleri verilmiştir. Müslüman Türkler yaptıkları cami medrese, türbe ve buna benzer mimarî eserlerde çinilerden büyük ölçüde istifade etmiş, resmî ve dînî yapılarını harika çinilerle süslemişlerdir.

Selçuklu döneminde daha çok tek renkli ve mozaik tekniğiyle yapılmış çiniler kullanılırken, Osmanlı döneminde ve bilhassa Çelebi Mehmet devrinden sonra çinicilik sanatı süratle gelişerek çok renkli ve zengin dekorlu çiniler hazırlanmıştır.

Bursa’daki Çelebi Mehmet Türbesi’ni süsleyen çiniler bu gelişmenin ilk örnekleri sayılmaktadır. Çini sanatımız, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle yeni ilerlemeler kaydetmiş, bilhassa Çinili Köşk’ü süsleyen nadide eserler hazırlanmıştır.

Daha sonraları İznik, Kütahya ve İstanbul atölyelerinde yeni yeni teknikler geliştirilerek çinicilik başlı başına bir sanat kolu haline getirilmiştir.

Çini sanatı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ve firma yetkilileriyle görüşmek için sizleri 10-13 Eylül 2020 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Fuar Alanında düzenlenecek olan 9. Uluslararası Samsun Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’na bekleriz.

Scroll to Top
× Bizimle iletişime geçin