Çözüm ortağımızı çok yakında sizlerle paylaşacağız.

Özel Stand Özellikleri

Sunum Alanı
Fuara katılış amacı ve sergilenecek ürünlerin miktarı ve cinsi bu konudaki alan ihtiyacını belirler, ancak stand alanı ziyaretçilerin ürünleri rahatça inceleyebileceği genişlikte olmalıdır. Ürünlerle ilgili panolar veya yapılacak video sunumları gibi malzeme ve faaliyetler de bu alanın kapsamı içindedir.

Görüşme Alanı
Ürünün ve yapılacak görüşmelerin niteliğine göre açık veya kapalı mekanlardan oluşabilen bu alan, fuarın akışı içinde rahat bir ortam sağlamalıdır. Ayrıca ziyaretçilere hızlı bilgi akışını sağlayabilmek amacıyla oluşturulacak bir enformasyon masası ve ikramlar için bir bar gibi bölümler de ihtiyaca göre hesaba katılmalıdır.

Hizmet Alanları
Kişisel eşyaların konulabileceği bir kapalı bölüm, promosyon ürünlerinin veya stoklanacak malzemenin saklanacağı bir depo, sakin ortamda yapılması gereken görüşmeler için bir küçük ofis, içeceklerin konulacağı bir buzdolabı gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu alanların toplamı stand alanını verir. Fuarın amacına ve ürünün özelliklerine göre bu alanlar hesaplanmalı ve ihtiyaç duyulan stand alanı tespit edilmelidir.

Stand büyüklüğünün yanı sıra, standın tamamının ahenkli olması ve kurum kimliği ile bütünleşmesi de önemlidir. Bu konuda standın ebatları ve yapısı da bir etkendir. Stand cinslerini dört başlıkta toplayabiliriz:

Sıra Stand (S): İki yanında komşusu olan, sadece ön cephesi açık standlar
Köşe Stand (K): İki yanında komşusu olan, ancak köşede yer aldığı için iki cephesi açık olan standlardır.
Üç Cepheli Stand (F): Bir blokun uç kısmında yer alıp, üç cephesi de açık olan standlar.
Ada Stand (A): Tamamen bağımsız bir bloktan oluşan, dört cephesi açık olan standlar.

Stand seçiminde sergilenecek ürünlerin cinsi, fuarın amacı kadar, standa yapılabilecek harcamada rol oynamaktadır. Açık cephe sayısı arttıkça, stand için yapılacak masraf da artacaktır.

Stand tasarımı konusunda üç değişik konsept vardır :

Açık Stand : Stand tamamıyle ziyaretçinin gözü önündedir, görüşü engelleyen hiçbir unsur standda yer almaz.

Kısmen Açık Stand : Standın cephelerinden bazıları, standın içinin tamamen gözükmesini engellemek amacıyla kapatılır. Böylece ziyaretçiler ilgi derecelerine göre tasnif edilmiş olur.

Kapalı Stand : Standın dış cepheleri tamamen panellerle veya vitrinle kapatılmıştır. Ancak gerçekten ilgili ziyaretçi standa girme cesaretini gösterir.

Stand tasarımı iki değişik sistemle gerçekleşebilir:
1. Standart konstrüksiyon
2. Özel yapım
Standart konstrüksiyon pratik ve ucuz şekilde birçok amaca hitap edebilmektedir.

Özel yapımla ise son derece prestijli ve kullanışlı standlar elde edilebilmekte, ancak bu uygulamalar çok pahalıya çıkmaktadır. Eğer yaptırılan özel stand birden fazla fuara götürülerek kendini amorti edebilecekse cazip olabilir. Burada gidiş dönüş sürelerini ve fuarın gerçekleşeceği ülke şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Yurtdışı fuarlarında genel olarak standart konstrüksiyon tercih edilmektedir. Standart konstrüksiyonla da prestijli standlar tasarlamak mümkündür. Türkel Fuarcılık bu konuda eğitimli ve deneyimli departmanlarıyla hizmet vermektedir. Türkel Fuarcılık, fuar projelerini en geç fuardan iki ay önce bitirerek fuar salonu idaresine gönderir. Böylece, firmalar fuar salonuna geldiklerinde tamamen hazır standlarla karşılaşırlar ve hazırlık döneminde dekorasyon malzemelerinin ve ürünlerinin yerleştirilmesiyle uğraşırlar. Bu büyük kolaylık aynı zamanda fiyat avantajları da sağlar, çünkü birçok salon idaresi fuar sırasında verilen siparişlere fiyat farkı uygularlar. Bu sebeplerle stand ile ilgili tasarımı mümkün olduğunca erken sonuçlandırmakta fayda vardır. Aksi durumda, salonda verilecek siparişlerin karşılanamaması veya normal fiyatından daha pahalıya mal olması gibi riskleri göze almak gerekir.

STAND TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Alınlık Yazısı : Mümkün olduğunca kısa ve fuarın yapıldığı ülke için nispeten anlamlı olmalıdır. Burada anlam ifade eden kelimelerin İngilizce olmasına ve ticari unvan eklerinin kullanılmasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca devlet desteğinde bir problem çıkmaması açısından firma isminin veya tescilli markanın alınlıkta yer alması gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse: Güneş Makine İmalat, İnşaat, Turizm ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. yerine Güneş Machinery yazılmalıdır. Çünkü fuarda stand adının ayırt edilebilmesi ve akılda kalabilmesi önemlidir.

Standın Genel Konstrüksiyonu : Bu konuda standın cinsi önemlidir, açık cephe sayısı fazla olan standlarda genel konsept iyi düşünülmeli ve standın bazı bölümleri uygun şekilde kapatılmalıdır. Bu, standın yol olarak kullanılmasını ve ziyaretçilerin dikkatinin dağılmasını engelleyecektir. Stand konseptinin seçiminde amaca uygunluk ön planda olmalıdır. Fonksiyonellik daima göz önünde bulundurulmalı, kapalı kabinlerin yerleri doğru seçilmeli , ürün sergileme alanları ve görüşme alanları fazlaca iç içe geçmemeli ve standın genel havasını vurgulamak için cam panel veya renkli malzemeler kullanılmalıdır.  Genel konsept içinde yer alacak bir enformasyon bankosu ve/veya bir TV/video sunumu standın havasını oldukça değiştirecektir.

Sergileme Üniteleri : Prestijli bir sergileme için malzeme seçimi ve yerleşimine dikkat etmek gerekir. Bu amaçla raf, vitrin veya podest gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin yerleşimi yapılırken standın derinliği iyi kullanılmalı ve hoş bir ahenk sağlanmalıdır. Ucuz olması sebebiyle genel eğilim, sergileme ihtiyacını raflarla çözemeye yöneliktir. Ancak, çok fazla rafın kullanıldığı bir stand hırdavatçı dükkanından farklı görünmeyecektir. Ayrıca rafların yerlerinin ve yüksekliklerinin doğru tespiti gerekir. Bu konuda insanın göz hizasına gelen görüş alanını da yönlendirmeler için doğru kullanmak dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Aydınlatma : Spotlar genelde panellerin üst kısmına monte edildikleri için, genel konstrüksiyonun planlanması aşamasında spot yerlerine de dikkat etmek gerekir. Ürünlerin aydınlatılma biçimleri ve standın genel aydınlığı, ziyaretçiyi etkileyebilecek bir unsurdur, bu sebeple spot yerlerinin bilinçli seçilmesi ve ürünlerle stand arasında kontrast oluşturulması gerekir.

Dekorasyon : Standın duvarlarını oluşturan paneller dekorasyon için uygun bir zemin oluştururlar. Tasarlanan standın genel niteliklerine uygun logolar, grafik çalışmalar, afişler, bayraklar, panolar v.b. dekorasyon malzemesini hazırlayıp, standa uygulamak standı canlandıracaktır. Ancak bu konuda abartıdan kaçınarak, sade fakat ahenkli uygulamalar hazırlamaya özen gösterilmelidir. Panellere yapılan uygulamalarda kesici ve delici malzeme kullanmamaya, tutturma işlemini çift taraflı bantla yapmaya özen göstermelidir. Salon işletmecileri zarar gören panellerin maliyetini katılımcıdan tahsil etme yoluna gitmektedirler.

Ahengin sağlanması için şu kriterlere dikkat etmek gerekmektedir :

 Standın bölümlenmesi (alan dağılımı)
Yatay dağılım dışında dikey dağılım da önem taşımaktadır:
 Masa ve podest seviyeleri
Grafik seviyesi (resimler, afişler, vs.)
Tanınma seviyesi (firma adı, ana slogan,vs.)
 Panel Yerleşimleri
 Donanım
 Aydınlatma
 Renk uyumu
 Yazı uyumu (tipografi)

Yukarıda saydığımız “Alınlık Yazısından” – “Dekorasyona” kadar olan maddeler standın kullanışlı olması yanında kurum kimliğinin de ön plana çıkarılmasına yöneliktir. Fuarların insanın bütün duyularına hitap etmektedir. Bakmak ile görmek arasındaki farkı, “göstermeyi” başararak ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla eğer ön plana çıkmak isteniyorsa, görünürlük doğru şekilde sağlanmalıdır.

Çalıştırılacak TV-video seti, buzdolabı, ışıklı panolar gibi malzemeler için elektrik bağlantısı gerekmektedir. Ayrıca bazı firmaların makinelerini çalıştırabilmek için trifaze elektriğe ve basınçlı havaya ihtiyacı vardır. Elektrik bağlantısının hangi güçte gerekeceği ve cinsini belirlemek, hava basıncı ihtiyacını tespit ederek önceden sipariş etmek gerekmektedir. Elektrik, hava, su gibi teknik donanım ancak fuardan önce sipariş edildiğinde karşılanabilmektedir. Dolayısıyla buradaki terminleme çok önemlidir.

Stand yerinin seçiminde sektörel bölümlemelere dikkat etmek gerekir. Ayrıca iyi olarak nitelendirilen yerlerin, fuarın satışa çıkmasıyla birlikte ilk satılan yerler olduğunu da unutmamak gerekir. Ancak bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, fuar yerinden çok stand tasarımı ön plana çıkmaktadır.

Çünkü gelen ziyaretçiler bütün fuar alanını dolaşmakta, ama ilgilerini ve önceliklerini daha prestijli olduğunu düşündükleri standlara yöneltmektedirler. Bu açıdan bakınca, fuar alanında aynı veya yakın sektör kuruluşlarıyla aynı bölge içinde olmak, fuara hedefli gelen ziyaretçiyi çekebilmek için çok önemlidir.

Katılımcı fuar salonuna geldiğinde talep edilen şekilde hazırlanmış standı ve standına taşınmış sandıklarını kendisine teslim teslim etmektedir. Katılımcının yapması gereken, daha önce planladığı şekilde standını dekore etmek ve ürünlerini yerleştirmektir. Boşalan sandık ve koliler görevli elemanlarca toplanıp, fuar bitişinde geri getirilmek üzere depolanacaktır. Standın hazırlanması sırasında karşılaşılabilecek problemler imkan dahilinde görevli elemanlarca çözülecektir. Ancak salonda talep edilecek malzemelerin mevcudiyeti ve fiyatı bu noktada problem çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple planlamayı fuardan önce, uygun şekilde ve zamanında yapmak gerekir. Fuara konsantre olabilmenin ve stressiz başarılı bir fuar geçirmenin yolu doğru planlamadan geçmektedir.

Standın dekorasyonunu ve ürünlerin yerleştirilmesini tamamlandıktan sonra, bazı fuarlarda halının üzerine açılan naylonu mutlaka toplayıp, standı temizlemek gerekmektedir. Fuar bitiminde standınıza getirilecek sandıklarınızı aynen gelişteki şekli ile hazırlamanız gümrükte problem yaşanmasını engelleyecek, dolayısıyla ürünlerinizin sağlıklı ve zamanında size ulaşmasını sağlayacaktır.

Bir fuardaki başarıyı en fazla etkileyen unsur, fuar sırasında standın organizasyonu ve işletilmesidir. Standa gelen ziyaretçiyi potansiyel müşteri haline getirmek bu noktada başarılması gereken önemli bir görevdir.

Stand Personeli
Fuarlarda görevlendirilecek personelde bulunması gereken özellikler:
    Satış teknikleri konusunda eğitimli ve tecrübeli olmalı,
    Sergilenen ürünleri tüm özellikleriyle tanıyor olmalı,
    İnsan ilişkileri kuvvetli ve girişken olmalı,
   Kendisine, firmasına ve ürünlere güveni tam olmalı,
    İfade kabiliyeti kuvvetli olmalı,
    Her ortama uyum sağlayabilmeli,
    Yabancı dili (İngilizce, mümkünse ikinci bir yabancı dil) çok iyi olmalı,
    Fuar tecrübesi olmalı,
    Dayanıklı ve sağlıklı olmalı,
    Seyahat etmekten zevk almalı.

Bazı görevler için yerel personel kullanmak ekonomikliği açısından daha uygundur. Bu görevleri standın hazırlanması ve toplanmasında yardımcı olmak, çay-kahve servisi yapmak, stand dışı getir-götür işleri, stand mankenliği ve tercüme olarak sayabiliriz. Bu tür elemanlar genel kural olarak fuar idaresinden talep edilmek zorundadır. Proaktif Fuarcılık bu tür talepleri önceden toplayarak, fuar sırasında görevlendirilecek yerel elemanları organize etmektedir. Ancak burada ülkenin şartları bazen kısıtlayıcı olabilmektedir.

Standın ve firmanın büyüklüğüne göre bir fuarda görev alacak personel şunlardır:
    Firma üst seviye yöneticisi (Yön. Kur. Bşk. Veya üyesi, Genel Müdür, İşletme Müdürü v.s.)
    Stand Yöneticisi (Standın organizasyon ve işletilmesinden sorumlu)
    Teknik Personel (Teknik danışma, bilgi verme ve ürünlerin çalıştırılması, demonstrasyonundan sorumlu)
    Ticari Personel (Satış ve teslimat şartlarıyla ilgili)
    Ülke Temsilcisi veya Sorumlusu (Ülkeyle ilgili ihracat ve mevzuattan sorumlu)
    Tercüman
    Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu (Tanıtımdan sorumlu)
    Stand Asistanları (Ziyaretçiyi bilgilendirmekten sorumlu)
    Hizmet Personeli (Büro işleri, çay-kahve servisi, güvenlik ve temizlikten sorumlu)

Sözkonusu fuarların yurtdışında olduğu düşünülürse bu şekilde bir ekibin fuara götürülmesinin son derece yüksek maliyetler vereceği ortadadır. Bu sebeple her firma kendi büyüklüğüne, standının yapısına ve ülke gereklerine göre bu görevlerin birkaçını tek bir personele yüklemek zorunda kalacaktır. Ancak yukarıda sayılan görevlerin hiçbirinin açıkta kalmamasına dikkat etmek gerekir.

Fuarda görev alan her bireyin bu görevlendirmenin bir mükafat olmadığı, tam tersine son derece büyük sorumluluklar isteyen stresli ve yorucu bir iş olduğunun şuurunda olması gerekir. Dolayısıyla personelin fuardan öncesi iyi hazırlanması ve motive edilmesi kaçınılmazdır. Personel sayısı arttıkça, görevlerin yerine getirilme başarısı da artacaktır.

Fuara giden personelin bilgilendirilmesi gereken konular şunlardır:
    Ürün yelpazesi ve hizmetler
    Fiyatlar ve teslimat şartları
    Rekabet edilen ürünler ve rekabet durumu
    Hedef kitle
    Fuara gelecek ziyaretçi profili
    Önemli müşteriler ve potansiyel müşteriler
    Ziyaretçilerin yazılı raporlanması
    Stand düzeni ve görev dağılımı
    Fuar alanı ve fuar salonu
    Fuarın firma için önemi

Ürün ne kadar ön plana çıkarsa, ziyaretçinin o kadar dikkatini çeker. Doğrudan ışık altında duran ürünler, daha çok ön plana çıkarlar. Ürün gruplarının birbirleriyle alakalarının kurulması ve ona göre yerleştirilmesi, ziyaretçinin idrak süresini kısaltacaktır. Ancak sergilemenin temel mantığı çokluk değil kalite olmalıdır, ürün avantajları net olarak gözler önüne serilmelidir.

Ürünün kendi başına gözalıcılığı sağlanmalı (renk, tasarım, ambalaj v.s.), gerekiyorsa ışık ve renk oyunlarıyla objenin vurgusu arttırılmalıdır. Ürünle ilgili açıklamalar dikkat çekici ve vurgulayıcı olmalı, zor okunan zor anlaşılan uzun ve sıkıcı açıklamalardan kaçınılmalıdır. Ürünün kullanıcı için oluşturacağı avantajlar iyi düşünülmeli, doğru işlenmeli ve doğru yerlere yerleştirilmelidir.

Ürünle ilgili broşür ve kataloglar hitap edilen ülke göz önüne alınarak ve standda sergilenen kurum kimliğine uygun hazırlanmalı ve yeteri miktarda bulundurulmalıdır. Tabii bu arada sergilenecek ürünün ziyaretçi açısından dokunulabilirliği de bir başka konudur. Hırsızlığa karşı tedbir alınması gerekiyorsa, sergileme tarzı da buna uygun olmalıdır. Ancak dokunarak incelemenin etkili bir tanıtım olduğu unutulmamalıdır. Ürün tanıtımı mümkünse aktivitelerle desteklenmelidir. Video sunumları, promosyon dağıtımı, tanıtılan ürünlerin çalıştırılması gibi aktiviteler standa yönelenlerin sayısını arttıracaktır.

Standart Stand (Hazır Stand Özellikleri) Özellikleri

Panel stand duvarları

Uzay çatı konstrüksiyonu

her 3 m’de 1 adet 100 w’luk spot

Stand içerisinden 1 adet 3’lü priz

Stand açık alanlarda Stand alın yazısı

Halı stand Zemin

1 m’lik kilitlenebilir kapalı oda

1 adet alüminyum sandalye

1 adet banko

Scroll to Top
× Bizimle iletişime geçin